PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Natteravner/ Dagravner

Natteravn koordinator for Rana:
Stein E Hovind
Mob nr: 480 06 997
E-post:stein@ranafrivillig.no

Oppstart av natteravner

Natteravnene startet i Sverige, og de første gruppene i Norge startet etter deres eksempel i siste halvdel av 1980-tallet. 

Dette lokale initiativet rundt om i Norge var starten på det som skulle bli en landsomfattende bevegelse, og det opprettes stadig nye grupper. Disse har som mål å trygge nærmiljøet, og et ønske om å være tilstede for barn og unge. 

Mål og normer
Alle natteravngruppene jobber mot felles mål og skal ha noen retningslinjer. På natteravnenes landskonferanse i 2001 ble det av deltakere fra natteravngrupper i hele landet vedtatt regler som skal være retningsgivende for alle gruppenes aktiviteter. Disse er gjengitt under.
 
Alle voksne fornuftige mennesker kan gå natteravn, og det er natteravnenes tilstedeværelse for ungdommen som står i fokus.
  1. Å være synlig tilstede i lokalsamfunnet, som edru voksne, på ungdommens premisser der hvor de ferdes
  2. Å skape naturlige samtalesituasjoner og via dette overføre verdier, holdninger og kontakt mellom generasjonene
  3. Gi nødvendig hjelp til de som trenger dette og/eller ber om det. Videreformidle kontakt til hjelpeapparatet i de tilfeller det er behov for dette. Det skal utvises skjønn, medmenneskelig ansvar og omsorg i slike situasjoner, også i forhold til taushetsplikt ved formidling av opplysninger til tredje part
  4. Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med det offentlige forebyggende hjelpeapparatet slik som politiets forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skolen og eventuelle andre instanser
  5. Natteravnene bør søke samarbeid med frivillige organisasjoner, foreldregrupper, FAU,  næringsorganisasjoner og ellers andre man finner det naturlig å samarbeide med
  6. Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men et frivillig tiltak drevet av forskjellige organisasjoner og enkeltindivider med det felles mål å skape tryggere oppvekstvilkår for barn og unge på tvers av alder,  livssyn og yrke
  7. Natteravnene finansieres ved gaver og sponsorstøtte. De enkelte natteravngrupper kan ikke sette i gang pengeinnbringende aktiviteter som konkurrerer eller på noen måte går ut over andre natteravngruppers virke. Pengeinnbringende aktiviteter skal, hvis disse gjennomføres, ha en høy etisk standard som er i samsvar med den frivillige innsats vi står for
  8. Natteravnene har et rådgivende organ, Rådet for natteravnene, som velges ved den årlige natteravnkonferansen. Det utarbeides egne retningslinjer for Rådet
    I tillegg til denne listen dukker det stadig opp situasjoner som gjør at natteravnene må ta stilling til spørsmål og valg som punktene over ikke gir noe svar på. Det er derfor viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god dømmekraft
Hovedside Natteravn Norge

steinibergen.jpg